Ремонт на улици в пет асеновградски села

Ремонтирани ще бъдат улиците:

  • ”Александър Стамболийски“ в Червен за 60 000 лв.с ДДС
  •  „Рила“ в Боянци за 15 000 лв. с ДДС- отводняване
  • част от ул. “Света Петка“ в Мулдава за 74 000 лв. с ДДС – основен ремонт
  • “Извън регулация“ и „Шипка“ в Избеглии за 22 000 лв. с ДДС – чакълиране
  • „Осма“ в Нови извор за 23 000 лв. с ДДС – асфалтиране и тротоарна настилка

Срокът за изпълнение на СМР трябва да е не по-дълъг от 90 календарни дни за всеки отделен обект, като изпълнителят ще започне изпълнението им след получаване на възлагателно писмо за конкретния обект при осигурено финансиране. Икономически най-изгодна оферта, на база оптимално съотношение качество-цена, ще е критерият, по който ще бъде избран изпълнителят на поръчката.

Срокът за получаване на офертите е 13 ноември, а те ще бъдат отворени на 14 ноември в сградата на Община Асеновград.

СПОДЕЛИ