Ремонтират улици в Асеновград и общината за 100 хил. лв.

Обществената поръчка, която от ръководството на града обявиха за текущ ремонт на уличната мрежа и общински пътища, предвижда изкърпване на улични платна, където е необходимо – повдигане на ревизионни шахти, ремонт на тротоарни настилки с нови или съществуващи плочи, асфалтови кръпки, възстановяване на паважна настилка с наличен паваж, направа на тротоарна настилка с нови плочи /вкл. доставка/ и с налични стари плочи, демонтаж на тротоарна настилка, монтаж на стари улични бордюри както и доставка и монтаж на нови улични бордюри. Подробно документацията по поръчката може да разгледате в тук.

Победителят ще бъде избран по показател „икономически най-изгодна оферта, на база оптимално съотношение качество-цена”. Стойността на обществената поръчка е в размер до 100 000 лв. без ДДС, като в това число – за текущ ремонт улици 23 333,33 лв. без ДДС и за ремонт на общинска пътна мрежа 76 666,67 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на офертите е до 17 часа на 2 ноември а те ще бъдат отворени на следващия ден.