Реорганизират движението по ул. „Захари Стоянов”

Във връзка с осъществяването на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на Асеновград с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води” от Общината уведомяват, че, считано от 25 октомври до 30 ноември, се въвежда промяна в организацията на движение по ул. “Захари Стоянов”. За този период се забранява преминаването на всички МПС в участъка от ул. ”Плиска” до ул. “Васил Левски”.

Участниците в движението се призовават за повишено внимание, стриктно спазване на пътната сигнализация и указанията на изпълнителя, за да не се възпрепятства извършването на ремонтните дейности и да не се създават предпоставки за ПТП.