Решено: Нов заем ще тегли Община Асеновград

Решено: Нов заем ще тегли Община Асеновград

Да бъде изтеглен нов краткосрочен общински дълг – безлихвен заем за сметка на централния бюджет, в размер на 4 880 000 лв. и срок за усвояване до края на тази година. Тази тема предизвика разгорещени разисквания по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет. Твърдо против идеята се обявиха съветниците от ГЕРБ, като изразиха съмнения, че Община Асеновград бива водена към фалит с тегленето на поредния дълг. Идеята за поемането на нов безлихвен заем бе категорично защитена от кмета на общината Емил Караиванов с обстойно обяснение на необходимостта поемането на нов дълг.
В крайна сметка предложението бе прието с 18-те гласа на съветниците то БСП, “Реформаторски блок ” и ДПС. 14 от старейшините предпочетоха опцията „въздържал се”, като това бяха представителите на ГЕРБ, Зелените, ПП „Народен съюз”
Припомняме, че новият заем, който от Общината ще изтеглят, бе определен от градската управа като оптимален вариант, който трябва да бъде избран, за да се върви към успешно финализиране на проекта за Водния цикъл, специално във финансовата му част.Предложението на кмета, което бе прието днес, е да бъде поет нов краткосрочен общински дълг – безлихвен заем за сметка на централния бюджет /по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси/. Финансовите параметри на новия дълг ще са: Максимален размер– 4 880 000 лв.; Срок за усвояване – до края на 2018 г.; Начини и намерения за усвояването му – в зависимост от датата на отпускането му;Без лихви; Намерения за погасяване – до една година от отпускането на безлихвения заем от Министерството на финансите, но не по-късно от края на следващата бюджетна година; Източници на погасяване на дълга – собствени приходи и обща изравнителна субсидия; При невъзможност за осъществяване на плащанията, срокът за възстановяването на заема може да се удължи с решение на Общинския съвет. С този безлихвен кредит от централния бюджет на Държавата ще бъде покрит заемът от ФЛАГ, като така ще бъдат осигурени по благоприятни финансови условия за Общината, обясни още при обявяване на идеята кметът на общината.

Подробен материал по темата гледайте в информационната емисия “Дневник” – тази вечер от 19:30 и 22 часа.