РИОСВ – Пловдив с проверки в Асеновград и района за опазване на биологичното разнообразие в защитени местности и замърсяване на въздуха в града

Проверките са били свързани с опазване на биологичното разнообразие, съобщават от екоинспекцията. проверени са били защитените местности „Мъртвицата“, „Лале баир“, „Клувията – Дива вода“,  резерват „Червената стена“, както и защитена зона „Градинска гора“.

Експертите не са констатирали нарушения на заповедите на Закона за защитените територии. Извършени са били и 23 проверки на състоянието на вековни дървета в землища на село Долнослав, в Асеновград и в кв. Долни Воден.

Множество са били обаче, подадените от граждани, сигнали за замърсяване на атмосферния въздух в Асеновград  през месец май. Цели 6 сигнала в различни дни за изпускане на пушек, сажди и силна миризма на химикали са подали жители в района на бившата консервна фабрика в Асеновград. След проверка на екоинспекторите в района на фабриката е било установено действително замърсяване, като на дружеството е била наложена санкция, а контролът се предвижда да бъде продължен.

Два сигнала за замърсяване на въздуха в района на ул. Речна – между Читалище „Родолюбие” и Професионална гимназия „Св. Патриарх Евтимий” са подали  асеновградчани, но при проверката не е било установено такова.

Друг сигнал за периодично замърсяване на въздуха в жилищен район с източник – комин от ниска постройка в църковен храм на ул. „Шейново” в Асеновград, от който излиза задушлив гъст дим, е бил подаден през миналия  месец. Сигналът, съобщават от РИОСВ, е бил прехвърлен по компетентност към Община Асеновград.