С над 1,2 млн.лв. обновяват и последната зона 5 в кв. “Запад”

Подобряване на градската среда чрез изпълнение на мащабни озеленителни дейности, изграждане на поливна система, изграждане на детски и спортни площадки, кътове за отдих, рехабилитация на улични и тротоарни настилки, поставяне на енергоспестяващо осветление, както и система за видеонаблюдение. Това следва да бъде извършено в зона 5 в асеновградския квартал “Запад”, която остана единствената част от квартала без подобрения по проекта за благоустрояване на открити публични пространства. Вече е ясно, че проектът и за тази зона е спечелен и според него ремонтните дейности трябва да бъдат реализирани за срок от 16 месеца и за сумата от 1 239 493 лв.

Зона 5 е с площ от приблизително 20 декара и включва територията на междублоковите пространства на блокове 102, 103, 104, 105 и 106, граничещи с улица „Стоян Джамсъзов”. От Общината информират, че основните изпълнители по дейности на проекта са вече избрани, което позволява работата да стартира в най-кратки срокове, като допълват, че с реализацията на този проект в пълна степен се изпълнява желанието на жителите на квартала за инфраструктурно обновяване на цялата територия на кв. „Запад”.

Ето какво още информират от Община Асеновград по повод спечеления проект:

“Община Асеновград спечели и проекта за благоустрояване на Зона-5 в квартал ”Запад”, с това комплексният проект за инфраструктурно обновяване на квартала е реализиран в пълен обем. С решение от 02.10.2019г. Управителният орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” (ОПРР) одобри проект на Община Асеновград: „Градска среда – благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград, кв. “Запад” – Зона 5”. Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на Община Асеновград за реализация на Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на Община Асеновград за периода 2014-2020г.”