Сърце за капачки поставиха на Старата пловдивска автогара от Център Мира (ЦМИР) Асеновград

Метално сърце за събиране на капачки за благотворителни акции поставиха на Старата пловдивска автогара представители на Център за местни инициативи и развитие Асеновград (Център Мира). Средствата за сърцето на добротата дари местна счетоводна къща.

В него всеки който желае, ще може да пуска пластмасови капачки, като с получената сума от предаването им за рециклиране, ще може да се финансират различни благотворителни начинания. Освен благотворителната страна на инициативата, важна е и идеята за опазване на околната среда чрез възпитание от възможно най-ранна възраст в разделно събиране на отпадъците и разбирането за необходимостта от опазване на околната среда.

Метално сърце за капачки предстои да бъде монтирано на още едно място в Асеновград – до бившия Детмаг. То ще бъде изработено по идея на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.