Създават Национална програма за закрила на детето до края на 2017 г.

До края на настоящата 2017 година ще бъде създадена Национална програма за закрила на детето. Решението е взето заседание на Националния съвет за закрила на детето, което се е провело в Пловдив на 27 и 28 октомври. Във връзка със създаването на такава програма всички институции се ангажират до края на месец ноември да бъде представен отчет за дейността на Национален съвет за закрила на детето за 2017 г., както да се изготви проект, представящ предстоящите планове за 2018 г. За това информира сайта на Държавната агенция за закрила на детето. За по-активно подпомагане изпълнението на Националната програма закрила на детето е апелирала Държавната агенция за закрила на детето присъстващите на заседанието неправителствени организации. В хода на заседанието членовете на съвета е взето решението координационния механизъм да се приема единствено с решение на Министерски съвет, а от Съвета на децата е дадено предложение за даване на възможност на деца бежанци да станат членове на Съвета на децата. Членовете на Националния съвет за закрила на детето също така се ангажират да предприемат действия за популяризирането на Националната телефонна линия за деца и тийнейджъри 116 111. Очаква се номерът на Националната телефонна линия за деца 116 111 да бъде вписан и в дизайна на учебниците и помагалата на децата от другата учебна година. Ангажимент за това е поело МОН, уверява председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева.