Първото Национално външно оценяване за седмокласниците и за десетокласните се проведе днес. Изпитът за учениците в 7-ми клас започна в 10 сутринта и продължи 150 минути. Текстовете за четене с разбиране и за редактиране имаха за герой Майстор Кольо Фичето. Това се отнася и за езиковите задачи. Завършващите своето основно образование трябваше да решат и няколко литературни задачи върху изучавани произведения. В рамките на 3-4 изречения седмокласниците трябваше да съумеят да обяснят внушението на думи на Моканина от разказа „По жицата“ на Йордан Йовков. Задачата за преразказ, която обикновено затруднява учениците, се отнасяше за ученически оркестър, който организира благотворителни концерти, за да събира пари за лечението на болно момиче, което оздравява. Разказът на Красимир Бачков е писан специално за банката с непознати произведения, която се използва за националното външно оценяване в VII клас. Историята, разказана в текста от един от музикантите, трябваше да бъде преразказана от името на неутрален разказвач. В края на изпитния ден, около 13 ч. пред СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ срещаме две седмокласнички, току-що приключили с изпита. Те споделиха, че най-много ги е затруднила 24-та задача, където по думи от произведение трябва да се открие образа на героя. Задачата с преразказа също не им се е сторила особено лесна, заради текста, в който е имало много пряка реч.

Десетокласниците работиха с три текста на националното външно оценяване по български език и литература днес – научен, медиен и художествен. Една от задачите бе свързана с формулиране на теза по темата „Човекът и общуването“, а друга – с написването на резюме върху откъс от изучавано произведение – в случая на „Дърво без корен“ на Николай Хайтов.

Сега, в четвъртък, и седмокласници, и десетокласници ще се явят на втората си матура – по математика.