Шест семейства с репродуктивни проблеми ще подпомогне Община Асеновград с до 2000 лв.

Шест са одобрените кандидатури за финансово подпомагане от страна на Общината за провеждане на процедури и действия по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията й.

Сумите ще се отпуснат от дейност “Общинска администрация”, параграф 42-14 “Помощи и обезщетение по решение на Общински съвет”, след представяне на първичен счетоводен документ.

Предложението за финансовото подпомагане на кандидатите е внесено за обсъждане и гласуване на сесията на ОбС следващата сряда от зам.-кмета инж. Петър Бояджиев.

Постъпилите искания за подпомагане са били разгледани на 12 август 2019 г., на заседание на комисия, назначена от кмета на Общината. След разглеждане на преписките с исканията, комисията е взела решение по всяка една от тях и е определила списък с одобрените кандидати. Решението за отпускане на средства до 2000 лв. на двойка предстои да се разгледа идната сряда от съветниците.