Ще се тегли ли заема за водния цикъл?

Против гласуваха повече от половината общински съветници промяната на бюджета за текущата година във връзка с тегленето на двумилионния заем заради водния цикъл.
Напомняме ви, че на предишно заседание на ОбС – Асеновград, с 19 гласа „за” общинския съвет прие теглене на заем във връзка с проекта за водния цикъл. Това се наложи заради неритмичното възстановяване на ДДС от страна на НАП по проекта. Процедурата обаче изискваше на днешното заседание да се гласува промяна на бюджета за 2017 година за покриване на главницата в размер на 500000 лв.
Само 12 общински съветница дадоха положителен вот по този въпрос. 2 бяха против , а 17 се въздържаха. Подробности гледайте в емисията “Дневник”.

СПОДЕЛИ