Сметосъбиране в Асеновград ще има вече и в събота

Поради липса на финансови възможности до момента в сряда и в събота в Асеновград не се извършваше сметосъбиране, коментира кметът Христо Грудев. Сега това ще се прави и в събота, както в останалите дни, когато тази дейност се извършва регулярно.

„Съгласно анализа на нашите специалисти, които знаят в кои контейнери има по-голямо количество смет /предимно около търговските обекти/, се отпуска още една линия по която ще се движат сметосъбиращите машини в съботния ден.

Независимо, че още няма промяна в цената на тон депониран отпадък, не са предприети действия за сега за промяна /за снижаване/ на цената, както се говореше. Знаете, че има известно напрежение в МОСВ в момента, а инициативата трябва да дойде от там. Смятам, че новият министър, който най-вероятно ще бъде избран утре, на първото заседание на Народното събрание от 9:00 ч., ще предприеме нужните действия.

Имаме ли финансови постъпления, сметосъбирането ще бъде възстановено и в сряда.“