Снимка за спомен от мандат 2015-2019 направи днес на последната си сесия ОбС Асеновград

Общ кадър за спомен от мандат 2015-2019 г. събра днес общинските съветници от всички партии в ОбС в Асеновград. На стълбите пред Общината 33-та съветници, част от които тази сесия бе буквално последна, тъй като няма да участват в предизборната напредвара, демонстрираха сговор и сплотеност, въпреки партийните си различия.

Кои бяха старейшините, които в рамките на 4 години взимаха отговорни и важни за града решения, вижте:

1. Айсин Ахмед Кюлджю
2. Анастас Димитров Нейков
3. Ангел Христев Димитров
4. Апостол Панков Тименов
5. Божидар Георгиев Малинов
6. Борис Христозов Колев
7. Борислав Радославов Радославов
8. Гео Иванов Караданов
9. Георги Петков Хаджиламбрев
10. Димитър Йорданов Янев
11. Драгомир Георгиев Георгиев
12. Емин Шукри Гуне
13. Енко Георгиев Найденов
14. Иванка Николаева Авкова
15. Илко Георгиев Димитров
16. Севджан Шюкрю Чауш
17. Костадин Иванов Яков
18. Крум Георгиев Марков
19. Маргарита Асенова Стоилова
20. Мариан Ангелов Велев
21. Мария Атанасова Пейчева
22. Мюмюн Исмаил Алиджик
23. Паскал Ангелов Терзиев
24. Петко Василев Чирпанлиев
25. Петър Желязков Филипов
26. Радослав Николов Янков
27. Румяна Николова Балабанова
28. Светозар Борисов Шуманов
29. Селим Айнур Емин
30. Ферди Емел Кадир
31. Христина Николова Филипова
32. Христо Александров Чолаков
33. Хюсеин Айдънов Караджов