Стотици в асеновградско вече са подали документи за новия вид финансова подкрепа за хора с увреждания

Близо 6400 лица в асеновградско са получили месечната добавка за социална интеграция за месец декември. Това съобщават от местната Дирекция „Социално подпомагане”. Припомняме, че добавката автоматично ще се трансформира в новия вид финансова подкрепа. От началото на тази година всички пълнолетни хора с трайни увреждания, които са над 18 години, имат право на месечна подкрепа по Закона за хората с увреждания, която ще замени добавките за социална интеграция. Размерът й ще се определя като процент от линията на бедност в зависимост от степента на увреждане. Плащането за януари на новата финансова подкрепа за хората с увреждания обаче може да започне най-рано от средата на следващия месец, заявиха от Министерството на труда и социалната политика, като уточниха, че според нормативната уредба плащането става до края на месеца следващ този на отпускане на помощта.
До 31-ви март пък хората, които до момента не са получавали интеграционни добавки, трябва да подадат заявление в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. В асеновградската Дирекция вече има подадени 723 такива заявления.