СУ „Св.княз Борис І” отбеляза своя патронен празник с тържество в читалище „Родолюбие”

С литературно-музикална композиция и мултимедийна презентация, посветени на патрона на училището “Св. княз Борис I”, започна тържеството на асеновградската гимназия. То се проведе в НЧ “Родолюбие-1873” на 2 май.

В словото си директорът Петър Шиков със задоволство отчете успехите на учениците в проведените олимпиади, състезания и конкурси и връчи  грамоти на онези ученици, които с резултатите си са спомогнали за издигане  престижа на училището.

Тържеството завърши с поздравителен концерт, в който се изявиха талантливите ученици на гимназията.

Името “Свети княз Борис І” асеновградската гимназия получава още през 1916 г., когато с протоколно решение № 20 от 15 април за патронен празник на училището е определен денят 2 май, когато се чества и Деня на Св. княз Борис І.

През 1950/1951г. гимназията се преименува в Средно смесено училище “Ленин”.

През 1992 г.се възстановява патронът на училището Св. княз Борис І.

На 8 май 1997 г. в двора на училището е открит паметник на патрона – дело на скулптора Петко Москов.