Търсят се още кандидати за преброители и контрольори в Асеновград

Допълнителен брой преброители и контрольори набира Общинската преброителна комисия за община Асеновград във връзка с предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд в страната. Кандидатите, разбира се, следва да отговарят на определени изисквания, а именно: да са навършили 18 г., да имат поне средно образование и да не са осъждани. Те трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни, да предоставят своя снимка (или да дадат съгласието си да бъде използвана снимката от Регистър „Български документи за самоличност“), да представят копие от диплома за завършено образование и документ, удостоверяващ IBAN. Срокът за кандидатстване изтича този четвъртък, 10-ти юни. От Общината посочват, че документите се подават в деловодството, след което се разглеждат от Общинската преброителна комисия.
Документите за кандидатстване могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 г., както и от сайта на Община Асеновград.
Припомняме, че преброяването ще се проведе в периода от 07.09.21 г. – 03.10.21 г. То ще протече в два етапа: чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет и чрез посещение на преброител на място в домакинствата. Населените места ще бъдат разделени на преброителни участъци, всеки от тях включващ около 120 жилища и до 300 лица. Един преброител може да изработи средно около 400 лева за една преброителна зона ако половината от жителите в нея са се регистрирали по електронен път. Заплащане над 1000 лева може да се достигне при преброяване на два или три участъка. За преброено лице ще се заплаща 2,50 лева, за жилище – 1 лев, а за всяка сграда – 0,70 лева. От регистриралите се онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0,80 лева.