Тази седмица отварят офертите за охраната на общински обекти

На 3 май ще бъдат отворени и разгледани офертите за осигуряване охрана на обекти на Община Асеновград. Обществената поръчка е обособена в две отделни позиции – “Извършване на физическа охрана (невъоръжена) на обекти общинска собственост на територията на община Асеновград“ и “Извършване на охрана със сигнално – охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на община Асеновград“.
Обектите, които подлежат на охрана, са разделени в две групи. Първата е за извършване на физическа невъоръжена охрана като денонощна /24 часова/ и нощна /12 часова/ ежедневна охрана. Общо 12 обекта влизат в тази група. Това са трите гробищни парка на Асеновград /с денонощна охрана/, общинският кооперативен пазар /нощна охрана/, Общинска складова база в Индустриална зона „Север”, Регионалният център за обезвреждане на битови отпадъци, НПК Асенова крепост /нощен пост/, старото сметище /нощен пост/, наказателен паркинг, сградата на инфекциозна болница, плувния комплекс /сезонна охрана/, както и охрана на поземлен имот в землището на село Мулдава.
Втората група включва общо 33 обекта общинска собственост, за които обществената поръчка трябва да намери изпълнител на охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/. Списъкът на тези обекти включва: Търговски център, касите на Общината, сградите на закритите училища в селата Нареченски бани, Червен, Конуш, детската градина в Червен, трите сгради на музея в града, сградата на Стара община, домашен социален патронаж, всички центрове за настаняване от семеен тип, бившия дом „Таню войвода” и др.
Прогнозната обща стойност на обявената от градската управа обществена поръчка за дейността е 1 022 720 лв. без ДДС. Обявлението е за срок от 3 години.

СПОДЕЛИ