Тази седмица отварят ценовите предложения в обществената поръчка за ремонт на улици

На заседание в четвъртък /04.10.2018 г./ комисията, оторизирана да работи по обществената поръчка за ремонт на улици в Асеновград и по селата, ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Новата поръчка за ремонт на улици бе обявена от управата на града, поради изтичане на договорите с досегашните фирми, ангажирани с дейността. 1 149 000 лв. без ДДС е общата прогнозна стойност на обществената поръчка. Оферти по нея, в първоначално определения срок, подадоха фирмите ИЛВА-ХГ ООД, Пътинженеринг ЕООД, АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД, Запрянови-03 ЕООД и ДЖИ ТИ АЙ 2008 ЕООД. Те кандидатстваха по различни обособени позиции и за различни пътни ремонти. А спечелилите поръчката ще трябва с определения финансов ресурс да ремонтират улици в Асеновград, Долни Воден и селата Тополово, Долнослав, Червен, Бачково, Мулдава, Избеглии, Боянци, Нови извор и Конуш