Трудова борса в Асеновград

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Трудова борса, която ежегодно организират в Асеновград от Агенцията по заетостта, ще е от общ характер и няма да е специализирана. Насрочена е за април, както и миналата година. Тогава работодатели и търсещи работа ще могат да срещнат своите идеи и предложения и да обменят актуална информация за моментното състояние на пазара на труда. В организираната през миналата година трудова борса се включиха около 20 работодатели от асеновградско и над 130 търсещи си работа. Във фоайето на Градската библиотека фирми от различни браншове представиха свободните позиции, за които набират персона, а безработни имаха възможност лично да поговорят с потенциални работодатели и да се запознаят с актуалните свободни позиции, обявени на пазара на труда в региона. Данните на асеновградската Дирекция „Бюро по труда” сочат, че равнището на безработица в края на месеца е 7.77%. Над 60 % от безработните са жени, а лицата без квалификация съставляват 59,8% от регистрираните. Повече от 70% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници