Цялостен ремонт на плочата над Търговския център и възстановяване на търговските площи искат асеновградчани с подписка

Наематели на Търговския център в града, който в момента не функционира, и други граждани, са внесли подписка до кмета на общината Христо Грудев, в която настояват Търговския център да бъде възстановен и да заработи. Своя подпис в подкрепа на искането са поставили над 600 души, каза зам.-кметът Стоян Димитров. Възможността това да се случи е финансиране по Оперативна програма „Околна среда”, обясни инж. Димитров.

„Има готов, разработен проект от предното управление на общината и искаме съгласието на Общински съвет да кандидатстваме с този проект, който касае Централната градска част – двете нива на плочата, едното от която е покрив на Търговския център, а другото – тунела пред библиотеката. Предвижда се цялостна реновация, като се премахне изцяло плочата, повдигне се нивото с 0.60 м., за да се осигури нормално функциониране на Търговския център и се засяга част от площадното пространство. Проектът е на стойност над 9 млн. лв., като той е разделен на два етапа, като ние имаме възножност да осигурим необходимото финансиране по ОП „Околна среда” само за първия етап.

Пак казах, проектът касае пространството пред Търговския център, плочата над него и плочата пред библиотеката. Става дума за цялостно реновиране, подмяна на хидроизолации. Знаете, че още от предния мандат на д-р Грудев имаше направена констатация, че плочата е опасна, впоследствие се наложи затваряне на Търговския център и продиктувано от обществения интерес, ние днес внасяме докладна с която искаме разрешението на ОбС и възможността да кандидатстваме по ОП „Регионално развитие”.

На въпрос какво е конструктивното решение при направеното обследване на плочата още през миналия мандат на Христо Грудев, Стоян Димитров обясни така:
„Този проект е изпълнен с т.нар. напрегната стоманобетонна конструкция. Това са едни специални армировки, които са предварително напрегнати и осигуряват по-голяма носимоспособност на бетона. С течение на годините от течовете тези армировки са компрометирани и към този момент не могат да поемат онова натоварване, което са могли тогава. Затова още в предходния мандат Христо Грудев със своя заповед забрани да се правят мероприятия на второто площадно ниво, а вспоследствие се затвори и Търговския център. Конструкцията е направена така, че трябва да бъде разрушена нацяло и да се направи наново. Това всъщност е и голямото перо в този проект, който е разработен в момента. В него са включени подмяна на всички настилки, направа на нова изолация, предвидена е сцена със съблекалня, която е ще е на второто ниво. Отпадат сегашните шадравани, а на тяхно място е разработена една сцена на открито за различни мероприятия.“

Към момента идеята за превръщането на терена в паркинг отпада, в момента единственото заложено в проекта е отново Търговски център, каза още Димитров.