Училищата се подготвят за поне още 2 седмици дистанционно обучение, но вече с преподаване и на нови знания

Министерството на образованието и науката е изпратило указание до регионалните управления, в което ги предупреждава, че по всяка вероятност преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи не до 29 март, а поне до 13 април, докогато е в сила и извънредното положение, наложено заради коронавируса.

В указанието от ведомството на Красимир Вълчев дават следните указания: – да започне преподаването на нови знания там, където това не е направено; – да се редуват синхронна и асинхронна форма на дистанционно обучение; – по-пълноценно използване на проектно-базираното обучение. – дневната натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 астрономически часа, а на учениците 8.-12. клас – до 7 астрономически часа, като се има предвид, че част от това време не е в електронна среда.

Препоръчва се приоритетно да се залагат уроци по български език и литература, математика, природни науки, обществени науки – преминаване към работа с електронни платформи от учителите, които досега не са ги използвали, тъй като те предоставят възможност за по-пълноценно обучение и улесняват отчетността. В професионалните гимназии може да се организират интегрирани уроци по теория и практика, да се даде приоритет на теоретичните учебни часове и да се редуцират практическите до практико-приложни разработки, проекти, чертежи, изследователски дейности и др.