Утвърждават 20 маломерни паралелки за учебната 2019/2020 г. в община Асеновград

Утвърждаване на 20 маломерни паралелки в училища в община Асеновград предлага за гласуване на предстоящата сесия на ОбС в докладна записка инж. Петър Бояджиев, зам.-кмет.

5 са общо училищата в общината, които ще имат такива класове. 3 от тях са в селата Тополово, Златовръх и Мулдава, едно е в кв. Долни Воден, а в Асеновград маломерна паралелка ще има в ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски“. Такава ще е XII a клас, с общо 11 ученика.

В ОУ „Панайот Волов“ в Долни Воден маломерни ще са общо 6 паралелки – два първи класа, два четвърти и два пети класа.

В ОУ „Отец Паисий“ в с. Мулдава маломерни ще са паралелките в I, II, III, IV, VI и VII клас, като тази на третокласниците е и с най-малко на брой ученици изобщо в общината – 6 души, а II и IV клас ще са по 8 ученика.

Шест паралелки с по-малко от обичайната бройка ученици ще има и в ОУ „Климент Охридски“ в с. Златовръх. Такива ще са класовете от I-ви до VI-ти.

В Тополово ОУ „Отец Паисий“ ще стартира учебната година с една маломерна паралелка с 16 ученика от VI клас.

Предвиденият минимум по закон за паралелки от 1-ви до 4-ти клас е 16 ученици, а от 5-ти до 12-ти – 18. Допуска се в такива паралелки минимумът на учениците да е 10 човека, но това задължително става след утвърждаване.

Предложението предстои да се разгледа идната сряда на заседанието на Общинския съвет в града.