В Асеновград обсъждат проблемите с интеграцията на ромите

Първото заседание на Националната кръгла маса за реална политика и ефективно решаване на проблемите на етническата интеграция се провежда в Асеновград днес. Темата на форума е «Образование и заетост». В него участват Валери Симеонов – вицепремиер на България; Мая Манолова- Омбудсман на България; Деница Сачева – Заместник-министър на МОН; Росица Димитрова – Заместник-министър на МТСП; Донка Михайлова – Заместник-председател на УС на НСОРБ, Кмет на община Троян; кметове на общини; представители на Националното сдружение на общините в Република България; представители на МВР; експерти от МОН, МТСП и други институции. Кръглата маса бе открита официално от кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов и има за цел да се обърне внимание на реалната политика по интеграцията. Форумът ще бъде в 3 поредни сесии, като днешната поставя началото с важните теми като проблеми на интеграцията в образованието и трудовата заетост.
„Ангажиментите, които бяха поети и свързани с конкретния инцидент в Асеновград преди два месеца, са изпълнени. Това е един нов модел на работа, какъвто през последните 27 години не е бил реализиран“, подчерта вицепремиерът Валери Симеонов.

Омбудсманът Мая Манолова изнесе данни, според които всеки седми ученик между 15 и 18-годишна възраст отпада от училище. През миналата учебна година децата, напуснали училище, са 21 146, а България е на трето място в Европейския съюз по брой на млади хора, които не работят и не учат. Манолова заяви още, че ще настоява да бъде въведено задължително предучилищно образование, което да е безплатно, като това ще струва на държавата между 18 и 19 милиона лева.

Форумът продължава и в този час с дискусия по подтемата ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, като свои становища по въпроса ще представят Росица Димитрова – Заместник-министър на МТСП и Донка Михайлова – Кмет на община Троян – Заместник-председател на УС на НСОРБ.