В „Бюро по труда” – Асеновград се работи по проект „Готови за работа”

Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград започна реализацията на проект „Готови за работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. В проекта могат да участват младежи от 15 до 29 години, включително, които не работят, не учат и не са регистрирани в Бюро по труда.

На участниците в проекта ще се предоставят следните услуги:

• индивидуални и групови консултации за професионално ориентиране и активно поведение на пазара на труда

• включване в „Ателие за търсене на работа”

• включване в курсове за обучение

• подпомагане за намиране на подходяща работа.