В четири учебни заведения в Асеновград ще се учи по график до края на годината

Учениците в по-голямата част от учебните заведения в асеновградско продължават да се обучават присъствено. В това число влизат възпитаниците на основните училища „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ и„ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ в кв. Д. ВОДЕН, СУ „СВ. КНЯЗ БОРИС I“ , както и гимназиите „СВ. ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИ“, „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ и „ЦАР ИВАН АСЕН II“, които посрещат своите гимназисти отново от следващата седмица. Същото се отнася и за училищата в селата Боянци, Мулдава, Златовръх и Тополово.
Все пак в някои учебни заведения бе решено да се учи по график с цел избягване на голямо струпване на ученици. Така, както Ви информирахме, в СУ „Св. св. Кирил и Методий” от понеделник прогимназията или децата от 5 до 7 клас в продължение на две седмици ще се обучават в електронна среда, тъй като от тази дата гимназистите се връщат в клас. След това прогимназистите са отново на училище за две седмици, а учениците от 9 до 12 клас отново ще са онлайн. Тук начален етап, както и осмокласниците ще учат само присъствено.
За ОУ „Христо Ботев” също има утвърден график. Неговите ученици от прогимназиален етап започнаха дистанционно обучение още на 16 ноември, те ще се върнат в клас на 30 ноември, с изключение на шестокласниците, които ще учат от вкъщи до 14 декември. След това пък те отново ще започнат присъствено, а вкъщи ще останат петокласниците. И тук начален етап ще учи в клас. От 21 до 23 декември вече всички деца в това училище ще са онлайн.
Децата от ОУ „Петко Каравелов”, с изключение на 1-ви клас, ще учат дистанционно до 2-ри декември.
ОУ „Никола Вапцаров” пък чака заповед от Министъра на образованието и науката за това от следващата седмица до 4 декември неговите ученици от 5 до 7 клас да се обучават в електронна среда. , а след седми декември до края на годината всички да са присъствено.
Трябва да отбележим, че графиците са актуални към днешна дата, възможни са промени във всеки един момент, тъй като обстановката е динамична и към подобен начин на обучение могат да се присъединят и други училища.

Ето и графиците към 20.11.2020 г.:

1. ОУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ – 2 – 7 клас – ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние/, 1 клас – присъствено до 2.12.2020г. – със заповед на Министъра на образованието и науката

2. ОУ „НИКОЛА ВЪАПЦАРОВ“ – Чакат заповед от Министъра на образованието и науката за следния график:
– От 23.11.2020 до 04.12.2020г. – 5 – 7 клас в ОЕСР, от 07.12.2020 до 31.12.2020 г. – всички ученици присъствено / 1 -7 клас/

3. ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“- От 16.11.2020 до 27.11.2020 г. – 5 – 7 клас ОЕСР, 1 – 4 клас – присъствено
– От 30.11.2020 до 04.12.2020 г. – 1-4 и 5 и 7 клас присъствено, 6 клас – ОЕСР
– От 7.12.2020 г. до 11.12.2020 г. – 1-4 клас и 5 и 7 клас присъствено, 6 клас ОЕСР
– От 14.12.2020 до 18.12.2020 г. – 1-4 клас и 6 и 7 клас присъствено, 5 клас – ОЕСР
– От 21.12.2020г. до 23.12.2020г. – всички ученици в ОЕСР /5-7 клас/

4. СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
– От 23.11.2020 г. до 04.12.2020г. – 1-4 клас и 8 – 12 клас – присъствено, 5-7 клас – ОЕСР
– От 7.12.2020г. до 18.12.2020г. 1 – 4 клас и 5-8 клас – присъствено, 9-12 клас – ОЕСР
– От 21.12.2020 г. до 23.12.2020г. – 1-4 клас и 8-12 клас присъствено, 5-7 клас – ОЕСР

5. ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ – 1- 7 клас присъствено
6. ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – АСЕНОВГРАД – 1 – 7 клас – присъствено
7. СУ „СВ. КНЯЗ БОРИС I“ – 1 – 12 клас присъствено
8. ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ – Д. ВОДЕН – 1 – 7 клас – присъствено
9. ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – с. Боянци – 1-7 клас – присъствено
10. ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. Мулдава – 1- 7 клас – присъствено
11. ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – с. Златовръх 1 – 7 клас – присъствено
12. ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. Тополово 1-7 клас – присъствено
13. ПГ ПО ХВТ „СВ. ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИ“ – присъствено от 23.11.2020г.
14. ПГ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – присъствено от 23.11.2020г.
15. ПГ „ЦАР ИВАН АСЕН II“ – присъствено от 23.11.2020г.