В кои детски градини в Асеновград все още има ремонти

Classroom with yellow chairs and tables in the kindergarten

Една част от училищата и детските градини в Асеновград ще посрещнат новата учебна година с изцяло обновени дворни пространства, със спортни площадки и други придобивки. Това припомни кметът д-р Емил Караиванов, като посочи, че това е факт благодарение на проекта за образователната инфраструктура. В СУ “Св.св. Кирил и Методий” и в СУ “Св. Княз Борис I” ремонтните дейности са приключили. В детските градини по проекта обаче все още има довършителни дейности: в ДГ “Надежда” ремонтът по сградата е приключил и се работи само по дворното пространство; в “Зорница” се работи по административната част на сградата и кухненския блок, в началото на октомври тя трябва да заработи в пълен капацитет; в “Пролет” се очаква в рамките на един месец след началото на новата учебна година тя да приеме своите възпитаници.

Във всички училища всъщност са извършени текущи ремонти, допълни още Караиванов. Освен по проекта за подобряване на образователната инфраструктура във вече изброените учебни и детски заведения, допълнителни ремонтни дейности са осъществени и в следния порядък:

-Изготвяне на техническа документация за издаване на разрешително за водовземане от нов водоизточник и изграждането му за захранване на поливна система в двора на СУ „Св. Княз Борис I“ – 13 980 лв.
-Изграждане на поливна система в двора на СУ „Св. Княз Борис I“ – 36 972,00 лв.
-Изработване на проект за изграждане на парна отоплителна инсталация на твърдо гориво за ОУ „Проф. Асен Златаров“, с. Боянци – 5220,00 лв.
– „ДГ „Дружба“ – основен ремонт на кухненски блок“ – Доставка и монтаж на газова готварска печка, газова инсталация и оборудване – 14 701,20 лв
– Допълнително финансиране: СУ „Княз Борис I“ – 5 850,00 лв.; ДГ „Пролет“ – 60 000,00 лв.; ДГ „Зорница“ – 70 257,00 лв.; СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 2 900,00 лв.