В края на септември ще се проведе 17-то редовно заседание на ОбС – Асеновград

На 30-ти септември, сряда, от 9 часа, в зала 601 в сградата на община Асеновград ще се проведе 17-то Редовно заседание на Общински съвет – Асеновград. Точно 21 точки следва да бъдат разгледани и съответно подложени на гласуване от съветниците. Най-много са предложенията от Постоянната комисия по Общинска собственост – сред тях са отдаване под наем на обекти на пазара, учредяване на безвъзмездно право на ползване на сгради в Мулдава и Тополово, ликвидиране на собственост в поземлен имот и други подобни. Ще се гласува предоставяне на финансова помощ под формата на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград на Сдружение „Местна инициативна група Куклен-Асеновград” за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на двете общини. Следва да бъде приета Наредба за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели, има подпомагане в областта на културата, както и отпускане на еднократна помощ на петима асеновградчани. Едно от предложеният в дневния ред е и за предоставяне на средства за пътуващи от селата Избеглии и Конуш ученици. Как ще гласуват представителите на местния парламент по споменатите точки, както и по останалите такива, предстои да разберем в края на септември.