В края на януари приключва вторият етап за подаване на предложения по проекта „Топъл обяд в условията на COVID-19“

142 общини са подали до края на миналата година проекти в Агенцията за социално подпомагане за подкрепа на близо 40 хиляди души по операция „Топъл обяд в условията на COVID-19“. Така приключи първият етап на кандидатстване по процедурата. Подаването на предложения за втория приключва в края на този месец. От Управляващия орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане обясняват, че осигуреният ресурс е достатъчен, за да се предостави топъл обяд на повече лица – около 50 000, попаднали в тежко социално положение, включително и заради кризата, предизвикана от коронавируса.
През изминалия декември от Община Асеновград заявиха, че по програмата тук се обслужват 200 лица, както и че от началото на януари ще се кандидатства броят на потребителите да бъде увеличен на 300. Те ще могат да се възползват от социалната услуга до 27.04.
Сега от Градската управа припомнят, че документи за включване в програмата се подават в „Информационния център“ в сградата на общинската администрация в града, както и в кметствата по населените места в общината.

Хората, които могат да кандидатстват, трябва да отговарят на следните изисквания:

-лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
– лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
– лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа, и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.