В понеделник са матурите на седмокласниците

Националното външно оценяване за учениците в 7 клас за учебната 2017-2018 година стартира в понеделник /21 май/ с изпита по БЕЛ. Ден по-късно – в сряда, ще е матурата по математика. В Асеновград и общината изпити предстоят за общо 548 седмокласници. Най-много са те в ОУ „Петко Каравелов” – 114. Началото на Национално външно оценяване по БЕЛ ще бъде поставено в 10 часа. Всеки ученик полага изпита в училището, в което се обучава. Изпитите по БЕЛ и математика включват по 2 модула. Писмени са и се провеждат под формата на тест. Първи модул в изпита по БЕЛ ще съдържа 25 задачи, които трябва да бъдат решени за 60 минути. Вторият модул предвижда преразказ на неизвестен текст с дидаткическа задача, като тук времето е 90 минути. В деня на изпита учениците решават дали ще работят и по двата модула или само по първия. Матурата по математика, която ще е следващата сряда, също ще включва справяне от страна на седмокласниците с 2 модула. Първият модул ще включва 16+4 задачи, които трябва да бъдат решени за 60 минути. А във втория децата ще трябва да се справят с 2 практико-приложни задачи + 2 с разширен отговор – за 90 минути. Максималният брой точки, който може да бъде получен, е 100, като първият модул дава 65 точки, а вторият – 35 точки. В община Асеновград общо 548 са седмокласниците, за които през следващата седмица предстоят матури.