Важни финансови въпроси на вниманието на общинските съветници

На вниманието на съветниците е представена подробна информация за изпълнението на бюджета на Община Асеновград към 31 декември 2016 година, както и приходите и разходите, съставляващи отчета на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Асеновград за същия период. В специално приложение е описан отчетът на инвестиционната програма за 2016 година, който възлиза на почти 17 млн. лв., става ясно от докладната на ръководството на града. Общинските съветници имат възможност да се запознаят обстойно и с отчета за състоянието на общинския дълг за 2016 година, а информация е представена от кмета Емил Караиванов и за Годишния финансов отчет за предходната година, който също се очаква да бъде приет. С финансовата информация може да се запознаете подробно на нашия сайт https://tvsatcom.bg/. Припомняме, че преди 10-тина дни именно тези въпроси бяха разгласени от градската управа и подложени на публично обсъждане, а сега по тях остава да се произнесе и местния парламент.