Вече има две подадени заявления в ДСП-Асеновград за отпускане на помощ за родители в неплатен отпуск

След като стана ясно, че сред последновъведените мерки у нас е затварянето на училища и детски градини, се появиха въпроси как родителите ще гледат своите малки деца, останали вкъщи, и откъде ще имат доходи, ако не ходят продължително време на работа. Тук, като вариант за семействата, е кандидатстването за месечна помощ, ако съответният родител е в неплатен отпуск и детето му е до 14-годишна възраст. От Дирекция „Социално подпомагане”- Асеновград заявиха за ТВ САТ КОМ, че при тях вече е започнал приемът по това направление, като има и постъпили две заявления за отпускане на помощта.
Важно е да се отбележи, че тук има критерий за дохода – той трябва да е до 915 лв. на член от семейството. Родителите, кандидатстващи за помощта, трябва да не могат да ползват платен отпуск, както и да работят дистанционно. Това е упоменато в служебната бележка, която работодателят трябва да издаде.
Финансовите средства, отпускани на месец за едно дете са 610 лева, а за две и повече деца – 915 лева.
Документите могат да бъдат подадени, както на място в съответната Дирекция „Социално подпомагане” или по пощата, така и онлайн – декларациите са налични на сайта на АСП. От асеновградската дирекция апелират да се посочват актуални телефонни номера, за да може да се осъществи комуникация с кандидатстващите.
Ако одобрените родители са подали документи през ноември, те ще получат помощта през декември, или още на следващия месец.