Вече изплащат помощта за първокласници на два транша

От 1.08. влизат в сила промени в начина на изплащане на целевата помощ за първокласници. От Дирекция „Социално подпомагане” Асеновград посочиха за ТВ САТ КОМ, че средствата вече няма да се изплащат наведнъж. Първо ще бъдат преведени 50% от сумата, като това ще се случи след одобрение на заявлението за отпускане на помощта. Останалите 50% ще бъдат изплатени едва в началото на втория учебен срок. Има и изменение в случаите, при които изплатените средства трябва да бъдат върнати от семейството – освен, че помощта следва да се възстанови ако детето не постъпи в училище или не продължи обучението си във втория учебен срок, това трябва да се направи и ако то допусне 5 неизвинени отсъствия в рамките на един календарен месец от учебната година.
Иначе размерът на помощта се запазва същият – 250 лв., важно условие е месечният доход на член от семейството за предходните 12 м. да не трябва да надхвърля 450 лв.
151 заявления от родители на бъдещи първокласници са подадени до момента в асеновградската дирекция. На 101 от исканията помощта е отпусната, има един отказ, а останалите се обработват. През изминалата година помощта бе получена от повече от 300 семейства от общината.