Вече се работи по изграждане на площадките за кучета в квартал „Запад”

Две площадки за кучета следва да бъдат изградени в кв. „Запад” като част от обектите по проекта „Градска среда-благоустрояване на открити публични пространства”. След като редица дейности в тази връзка вече приключиха, дойде време и за обособяването на зоната за въпросните домашни любимци. Вече се работи в това направление, макар че разбира се площадките все още нямат завършен вид.

Какво още се извършва към момента в квартала изброи кметът д-р Емил Караиванов – монтира се парково осветление, пейки, беседки, обзавеждат се спортните игрища; всички фитнеси са завършени; предстои и работа по озеленяване, но тя ще бъде извършена при благоприятни метеорологични условия(кметът посочи, че летният период не е много благоприятен за такъв вид дейности, затова то е оставено за края на лятото).
Всички строително-монтажни дейности в квартала ще бъдат изпълнени в срок, увери Караиванов. Той припомни и за кандидатстването за облагородяване на зона 5, която остана извън първия проект за облагородяване на квартала. Вече са получени допълнителните споразумения с Министерството на регионалното развитие и благосутройството и се подготвя кандидатстването за проекта за зона 5, който ще бъде финансиран от релокация на спестените средства от изпълнението на програмата “Региони в растеж”, посочи още кметът. Така се очаква в най-скоро време да започне работа по проекта и в тази част на асеновградския квартал.

Няма как обаче да Ви спестим и какво засне нашата камера днес в асеновградския квартал. Действително има много нови обекти и съоръжения, понякога гражданите откриват забележки и неуредици при поставянето им, но трябва да се обърне внимание и на факта, че дори да бъде изградено нещо ново то трябва да се поддържа и да се пази в приличен вид. Все пак замърсяването е следствие на нашите действия и за да ни е приятно и следващият път, сядайки на една нова беседка или посещавайки някоя площадка, фитнес и т.н. е препоръчително да почистим след себе си.