Временна организация на движението по пътя Асеновград – Лясково в началото на следващата седмица

Реорганизацията на преминаването на моторни превозни средства през участъка в близост до свлачището се налага във връзка с прединвестиционните инженерно геоложки проучвания там. Заради стартирането на дейностите по възстановяване на свлачището движението в двете посоки по пътя Асеновград – Лясково ще бъде временно ограничено – в рамките на два дни в началото на следващата седмица – ограничението ще е в сила на 13.01.20 г. (понеделник) и 14.01.20 г. (вторник) за времето от 08:00 ч. до 17:00 ч. Моторните превозни средства все пак ще бъдат пропускани поетапно в рамките на деня. Призовават се водачите на автомобили да изчакват на място, като спазват указанията на „Пътна полиция”.