За незаконно строителство на ул. “Миньор” в Асеновград сигнализира съветник от ДПС

Селим Емин
Селим Емин

Питане по актуален въпрос от обществено значение отправи към кмета на Община Асеновград на заседанието на ОбС миналата седмица, общинският съветник от листата на ДПС, Салим Емин. Въпросът му касаеше незаконен строеж на ул. “Миньор”, 38  в града и начините с които общинска администрация смята да се справи с проблема.

Още преди четири месеца съветникът е сигнализирал служителите на Общината за незаконното строителство и те са извършили проверка. Комисията е констатирала, че незаконната дейност е факт, но не са могли да открият извършителите.

“Многократно задавах въпроса към Дирекция “СБСКЕ”, какво се прави за действителното отстраняване на проблема и спиране на строителството и всеки път ми се отговаряше, че не могат да открият кой е реалният извършител.”

Бездействието по въпроса от страна на Общината изнервя живущите на тази улица, казва Селим Емин, и вече повече от четири месеца не може да се намери механизъм, по който да се открие кое е лицето. Не може и да се спре строителството, още по-малко да бъде премахнато изграденото.

Седмица преди редовната августовска сесия, съветникът отново е поставил въпроса пред общинска администрация, отново е последвала проверка, а на лицата/лицето, самоличността на което/които все още остава загадка, им е оставено съобщение да се явят в Общината. Разбира се, това така и не се случва.

Живущите на улицата подготвят сигнал по случая, който ще се внесе в Районна прокуратура Асеновград, каза Селим Емин.

На поставения въпрос кметът д-р Емил Караиванов отговори така: “След получения сигнал за незаконно строителство, представляващ излята бетонна площадка с поставен върху нея фургон, оградени с мрежа и врата, общинска администрация предприе следните действия: след няколко проверки на място не се установи кой е извършителя на строежа и съгласно чл. 225 А, ал.2 от ЗУТ, когато нарушителят е неизвестен, копие от констативния акт и заповедта се поставят на строежа на определените за това места, в сградата на Общината, в района или кметството.  На 21 август съобщението до извършителя е било залепено на вратата на оградата, като е бил даден 7-дневен срок за премахване на строежа, ведно с фургона и оградата. Срокът изтича на 28 август, след което ще предприемем действия по принудително премахване на изграденото. Работим по случая, надявам се да се предприемат спешни мерки, доколкото позволява закона.”