Започва приемът на документи за получаване на безплатни винетки, които ще са валидни за 2018 г.

От 1.12.2017 г. започва приемът на документи за получаване на безплатни винетни стикери, валидни за 2018 г., припомниха от асеновградската Дирекция „Социално подпомагане”. От 1.01 2016 година до момента в местната Дирекция са подадени общо 2 739 заявления за получаване на безплатна винетка, важаща за 2017 година. Данните са обобщени за Асеновград и Лъки, като за Асеновград безплатен стикер са поискали 2650 души, а за Лъки – 139. Предоставени през въпросния период са 2698 винетки, а отказан е постановен в 41 от случаите. Най-често причини за отказ е невлязло в сила решение на ТЕЛК/НЕЛК или големината на двигателя е по-голяма от указаната в изискванията, обясни за ТВ САТ КОМ директорът на Дирекция „Социално подпомагане“-Асеновград Валирея Георгиева. Най-голям брой заявления са подадени през декември 2016 – общо 1913. От Социални грижи напомниха, че винетката за 2017 важи до края на януари 2018 година. Документи могат да бъдат подавани на място в Дирекцията и по пощата – с обратна разписка. Право да кандидатстват имат лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и родители, отглеждащи дете с трайно увреждане.Заявление може да бъде подадено лично и чрез упълномощено лице. Необходимите документи са: копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност” с едногодишен срок, с които се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията; лична карта или личен паспорт на правоимащото лице, когато документите се подават лично от него /за справка/ или лична карта или личен паспорт на упълномощените лица – също за справка;