Започват заседанията на комисиите към ОбС, предхождащи априлската сесия

Със заседание на правната комисия и тази по общинска собственост  към ОбС-Асеновград  днес стартират събиранията на съветниците, предшестващи априлската сесия. Комисия Правна ще заседава от 15:30 ч. в стая 603, а за 16 часа, но в стая 602, е насрочено събирането на ПК Общинска собственост. Ето и по какъв график ще заседават останалите постоянни комисии към местния парламент:

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 

19.04.2017г. (СРЯДА)

от 15.00ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

19.04.2017г. (СРЯДА)

от 15.30ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

19.04.2017г. (СРЯДА)

от 16.00ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

20.04.2017г. (ЧЕТВЪРТЪК)

от 16.00ч. ет.6, стая 602

 

 

На заседанията на комисиите може да присъстват и граждани, интересуващи се от конкретни въпроси, обект на обсъждане.