Заповеди на директора на ОДЗ “Земеделие” – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи

В официалния сайт на Община Асеновград са публикувани Заповедите на директора на ОДЗ “Земеделие” – Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи. Такива има за Асеновград, както и селата Конуш, Леново, Новаково и Нови извор. С тях може да се запознаете тук:
http://assenovgrad.com/userfiles/file/docs3/Asenovgrad.pdf
http://assenovgrad.com/userfiles/file/docs3/Konuch.pdf
http://assenovgrad.com/userfiles/file/docs3/Lenovo.pdf
http://assenovgrad.com/userfiles/file/docs3/Novakovo.pdf
http://assenovgrad.com/userfiles/file/docs3/Novi_izvor.pdf