Запушени отводнителни шахти създават проблеми на асеновградчани

Айхан Бекир показва една от шахтите по улицата
Запълнена с пясък отводнителна шахта

Сигнал за запушени отводнителни шахти и събиране на голямо количество вода при дъжд на ул. „Гонда вода” в Асеновград и по специално в участъка между улиците „Липа” и „Черни връх”, в близост до детска градина „Мир”, подадоха в ТВ САТ КОМ, граждани. Хората от тази улица не за пръв път сигнализират за проблема, че при всеки обилен дъжд или снеготопене, в тази част на „Гонда вода” е невъзможно да се пресече от пешеходци, със сигурност се наводняват и дворовете на къщите, разположени по-ниско от нивото на улицата. Поне три пъти сме подавали сигнал до общината в последните три-четири години, казва Айхан Бекир, но реакция по въпроса до момента няма. След ремонт на улицата пред детската градина, парчета от асфалт, камъни и пясък, също попадат в отводнителните шахти и допълнително затлачват и без това непочистените от години съоръжения. Работници от фирмата, длъжна да поддържа дъждоприемните шахти в града, никога не сме виждали да идват за да ги чистят, твърди той.
А фирмата, която през октомври 2016 г. спечели конкурса за изпълнител на обществената поръчка за почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на община Асеновград, в рамките на една календарна година, както е по договор, е „Ерика Корп” ООД. Тяхно задължение е подмяната, нивелацията и укрепването на счупени и липсващи решетки (скари), отваряне на шахти при проливни дъждове, възстановяване на шахтите в рамките на 2 часа след спиране на дъжда и др.. Отпадъците от шахтите трябва да транспортират до Депото за твърди отпадъци в местността „Капсида” в деня на почистването.
Едногодишният договор с фирмата изтече миналия август, а след конкурс с критерий най-ниска предложена цена, общината определи отново „Ерика Корп” ООД за изпълнител за следващите 12 месеца. Срещу 70 000 лв. без ДДС, от нея се очаква да се грижи за шахтите в Асеновград, да почиства и поддържа уличните оттоци и транспортирането на отпадъците до депо за ТБО в селата: Тополово, Леново, Мулдава, Козаново, Конуш, Нареченски бани, Бачково и Червен.
Дали системният проблем на асеновградчани, живущи на ул. „Гонда вода” ще бъде решен, предстои да видим, а хората там очакват бърза реакция от страна на изпълнителя на обществената поръчка и общината като контролиращ орган.

СПОДЕЛИ