Защо бариера, която Общината разпореди да бъде премахната, отново е поставена от частно лице

Преди около 6 месеца Ви разказахме за казуса с общински имот на улица „Цар Освободител” №4, превърнат в паркинг с градинка около него, пред който бе изградена бариера. Тогава поставилият съоръжението Иван Чешмеджиев заяви, че бариерата е необходима, тъй като паркоместата се заемат безразборно, а според него тези, които не полагат грижи за мястото и не са вложили средства в облагородяването му не е редно да го използват. Съседи на Чешмеджиев обаче подадоха жалба срещу поставянето на бариерата и последствие Общината се произнесе, че тъй като бариера е в имот общинска собственост тя следва да бъде премахната доброволно от този, който я е поставил. Така и бе направено. Към днешна дата обаче се оказва, че съоръжението пак е монтирано и за това отново сигнализираха съседи на Чешмеджиев. Те ни уведомиха, че са входирали и поредна жалба по този случай. Поставилият бариерата коментира пред нашата камера, че според недо този път той е в правото си, тъй като има заплатен служебен абонамент за 4 паркоместа на споменатото място.

“От Инспекторат, паркинги и гаражи ще глобят всеки друг, който паркира тук вече, тъй като той няма да има право; Някои хора слагат други съоръжения, за да не се паркира на заплатените от тях места, ние поставихме бариера, за да не слагаме поотделно пред всяко място нещо”, коментира Чешмеджиев.
А в подадената в края на октомври жалба се казва, че чрез поставянето на бариерата се нарушава вече издадена заповед на кмета, свързана с това, че въпросното съоръжение трябва да бъде премахнато. Задават се и въпроси – колко са местата за паркиране на това място, колко от тях са заплатени и за какво часово време, т.е. дали могат да се ползват ежедневно и денонощно от заплатилия служебен абонамент.
Повече по темата гледайте в новинарската ни емисия от 19:30 и 22 часа, както и в рубриката Тема от деня веднага след новините.

СПОДЕЛИ