Асеновградчани опазват околната среда, като предават уредите си за рециклиране

Кампания на община Асеновград събра 820 килограма електроуреди, излезли от употреба. Акцията се състоя при повишен интерес, независимо от метеорологичните условия, отчита от Отдел „Екология и околна среда“.

Целта на подобни кампании е да се създаде мотивация за гражданите да опазват околната среда, като не изхвърлят безразборно и на нерегламентирани места непотребната им техника. Същата акция бе проведена и през октомври 2020 г., когато резултатът отново бе мотивиращ – тогава също се събраха около 1 тон излезли от употреба електроуреди. Съответната техника се извозва със специализирани автомобили до местата, на които ще бъде рециклирана.

Ето какво се събра на последната акция в Асеновград: телевизори – 30 броя; монитори – 15 броя; микровълнови фурни – 4 броя; прахосмукачки – 6 броя; хладилник – 1 брой; радио – 8 броя; компютри – 3 броя; други – 22 броя.