Българските младежи са най-застрашени от материални лишения в ЕС

Младежите в България са най-застрашени от тежки материални лишения в сравнение с връстниците си от други държави от Европейския съюз. Това става ясно от доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд .
39% от българските граждани между 12 и 17-годишна възраст и 35% между 18 и 24 години живеят в лишения през 2016 г. в сравнение с под 10% средно ниво за ЕС и под 5% в държави като Австрия, Дания, Германия, Холандия.
Данните обхващат периода до 2016 г., която е последната година, за която има пълни данни, позволяващи сравнение между всички страни в ЕС.
България е втора в ЕС по риск от бедност и социално изключване сред младите хора (48% от младежите са в риск), като по-висок е делът им само в Румъния (52%).
Сред младите в Европа има значителни различия по отношение на достъпа до здравеопазване.
Като основни проблеми пред достъпа до здравни услуги младежите в България между 18 и 24 години посочват –време за чакане (74%, заедно с Румъния трети в ЕС след Малта и Чехия), забавяне с определянето на час за преглед (65%), намиране на време (48%), цена 44% и разстояние 21%.
Според данни на Евростат за 2015 г. най-висок процент бременни момичета в тийнейджърска възраст (между 15 и 19 години) се наблюдава в България (3.9%) и Румъния (3.5%) спрямо средното за ЕС 1.1%.
Сред другите големи рискове за младите хора в ЕС са рискът от депресия, който засяга 14% от европейците между 18 и 24 години, и липсата на физическа активност и затлъстяването.
През 2016 г. в ЕС е имало около 39.4 милиона души между 18 и 24 години и 32.7 милиона между 12 и 17. Абсолютният и относителният им брой намалява. В България младежите между 12 и 24 години за периода 2011-2016 г. са намалели от 18 до около 12 на сто от цялото население.

СПОДЕЛИ