Безработни търсят селскостопанска работа в чужбина

Информацията за работата в Европа, която получиха днес, търсещите реализация асеновградчани, беше предимно в селскостопанската сфера, каза за ТВ САТ КОМ Йорданка Примова – началник отдел „Псреднически услуги” в “Бюро по труда” Асеновград. Тя сподели още, че през последните години спада интересът към работата в чужбина, като причина за това тя изтъкна немалкото възможностите, които предоставя пазара на труда у нас през последните месеци.
Йорданка Примова каза, че предложенията за работа, които представя на кандидатите в Асеновград, се осъществяват чрез EURES мрежа, която действа за сътрудничество между Европейската комисия, обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство. Целта на сътрудничеството между Комисията и Обществените служби за заетост (ОСЗ), е предоставяне на информация, консултация и наемане или устройване на работа, в полза на работниците и работодателите.
В края месеца, на 29 януари, предстои още една среща в полза на търсещите работа от Асеновград. Тя ще се проведе в Градската библиотека. Тогава ще бъде разяснено защо е важно изготвянето на личностен психологически профил за всяко лице, което търси работа. Презентацията в този ден ще бъде представена от младши експерт в “Бюро по труда”  Асеновград Бояна Петрова.