Близо 1000 лв. отпусна ОбС Асеновград за пътуващи ученици от селата Конуш и Избеглии

  Безвъзмездна финансова помощ в общ размер на 978 лв. отпусна Общинският съвет  на 9 ученика, пътуващи от селата Конуш и Избеглии до Асеновград. Тези средства покриват 50% от стойността на месечните абонаментни карти на децата за периода от септември до декември. Цената на картите за месец е 66 лева за учениците от Конуш и 59 лева за тези от Избеглии. Това е стойността след намалението, определено за ученици от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт. Според подадените документи от кметовете на двете населени места пътуващите ученици до 8-ми клас от Избеглии са 5 , а от Конуш – 4. След днешното решение на общинските съветници за децата ще бъде отпусната необходимата сума от дейност  „Общинска администрация”, параграф „ Помощи и обезщетения по решение на Общински съвет” след представяне на копие на закупена абонаментна карта за пътуване за съответния месец.

СПОДЕЛИ