Близо 60 свободни работни места в Асеновград

Работни места за лица с висше образование:
1 Учител по математика и информатика 575 часа годишно
1 Главен счетоводител
Работни места за лица със средно и основно образование:
1 Машинен оператор, шиене на облекла
1 Гладач
1 Електротехник, поддръжка сгради
4 Сервитьор
1 Шивач
3 Машинист, пътно-строителни машини
30 Обслужващ работник, промишлено производство
2 Общ работник, Асистент, офис
1 Касиер
5 Кредитен специалист
1 Склададжия
2 Автомеханик
1 Барман
1 Тракторист
1 Работник, животновъд
1 Общ работник, животновъдно стопанство
1 Шлосер
3 Готвач
Работни места по схема "Младежка заетост",
За обучение:
1 продавач-консултант