Част от улица Странджа в Асеновград се свлече опасно след дъждовете, жителите притеснени за домовете си

Продължилите повече от денонощие дъждове от преди дни, свлякоха голям участък земна маса от ул. „Странджа“ в Асеновград. С бърза реакция от страна на асеновградската полиция, още  в неделя, веднага след пропадането, районът е  ограден с лента „полицейска линия“, за да се избегнат нежелани индиценти. Пръст и камъни от улицата са пропаднали в двора под нея.

 

Малката павирана уличка зад ВЕЦ „Асеница“, която свързва центъра на града с кв. Изток, от години се бори с този проблем, казват жителите й. Справка назад във времето показва, че още през 2007 г. 14 семейства по­да­ват жал­ба, в която нас­то­ява­т Общината да пред­п­ри­еме мер­ки за обе­зо­па­ся­ва­не на ак­ти­ви­ра­ло се в онзи момент свла­чи­ще. Тогава пак след дъждове, се срутва по­ло­ви­на­та от ши­ри­на­та ули­цата, пада вър­ху къ­ща и елек­т­ри­чес­ки стълб.

Въпреки извършените ремонти, проблемът все още стои на дневен ред.

На 21.02.2020 г. гражданин, чиято къща е в непосредствена близост над свлачището, сигнализира за тръгнал свлачищен процес на портала за сигнали на сайта на Община Асеновград. На 05.04.2020 г. се свлича голям отрязък от улицата и вече има реална опасност за сградите и хората в тях, пише мъжът в сигнала си.

Вчера (7.04.2020 г.) друга жителка на улицата подава нов, писмен сигнал. Отговорът, както е по закон, има трийсетдневен срок. Докато дойде обаче отговорът, улицата може да пропадне напълно, притесняват се хората.

Общината е запозната, направен е и оглед на място от екипи, казаха от администрацията. Всички жители на ул. „Странджа“ се надяват на бърза реакция от нейна страна, защото освен всичко друго, по улицата всекидневно минават огромна част пешеходци, от и за кв. Изток, които свлачището застрашава.