Честваме деня на народните будители

На 1 ноември България отдава почит на народните будители – книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и национално самочувствие, отстоявани с години и десетилетия.

За първи път е празникът е честван в Пловдив през 1909 г., когато група учители решили да честват Деня на будителите на 19 октомври, в деня на  небесния закрилник на българите – св. Йоан Рилски. След установяването на Григорианския календар като държавен през 1916 година, денят 19 –ти октомври  съответства на 1-ви ноември. Поради този факт честването е вече на тази дата.

Узаконяването на празника става  през 1922 г. От 1922 до 1945 г. Денят на народните будители е общонационален празник. От 1945 година Денят на будителите е отменен и след дълго прекъсване през 1992 г. се възобновява традицията за честването му. Първи ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

Сред народните будители се нареждат имената на стотици достойни българи. Пръв изразител на народните стремления за просвещение е атонският монах Паисий Хилендарски, който през  1762 година написва знаменитото си съчинение “История славянобългарска”, която се предава и преписва от поколенията. Именно заради идеите му учените сочат Паисий за основоположник на Българското възраждане.

Денят на народните будители  е ден,  който ни кара да обърнем поглед назад в миналото, да почувстваме национална гордост, да се поучим, да се преклоним и поглеждайки в настоящето да укрепим вярата си, че будителството и днес го има и ще го има – в лицето на нашите творци, учители, на хората  с будна гражданска съвест.

СПОДЕЛИ