Старейшините на Асеновград ще решават дали данъкът за по- старите автомобили да бъде леко завишен

   Предложено е данъкът за по- старите автомобили на територията на община Асеновград, които не отговарят на всички екологични изисквания, да бъде леко завишен, в сравнение с миналата година. Това ще се случи, ако общинските съветници дадат положителния си вот за приемането на отправеното предложение. За предложената промяна информира кметът на Асеновград. Той разясни, че изменението се изразява в това, че превозните средства с мощност на двигателя до 74 киловата, отговарящи на екологичните категории „Евро 3“ и „Евро 4“ за замърсяване на въздуха с вредни изгорели газове, данъкът ще се заплаща с 50% на 100, а- на „Евро 5“ и „Евро 6“- с 60% на 100 намаление. Ако предложението се приеме от общинските заседатели, за леките и товарните автомобили, влекачите с ремаркета с двигатели и екологични показатели, съответстващи на стандарт „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът ще е с 40% на 100, а на „Евро 5“ и „Евро 6“ ще е с 50% на 100 намаление. След подробното обяснение, кметът на Асеновград доктор Емил Караиванов сподели, че изискванията на закона са били намалението да бъде между 25% и 40%, като всяка Община избира сама точната цифра. Той поясни, че асеновградската е избрала най- големия процент, защото събираемостта на данъците е добра и защото, според управниците на града, това няма да доведе до утежнение на гражданите.

СПОДЕЛИ