Дават 1 044 775 млн. лева за компенсиране на земеделски стопани

Финансов ресурс от 1 044 775 млн. лева е осигурен за компенсиране на щети, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, настъпили през 2017 г. Решението е взето на заседание на Фонд “Земеделие”, съобщават от пресцентъра на фонда.
700 000 лв са отпуснати за доплащане по схемата “Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, настъпили през 2017 г.”.
Ще бъдат подпомогнати земеделски стопани, чиито заявления са подадени по схемата за държавна помощ в периода от 23 октомври до 10 ноември 2017 г. Помощ се предвижда и за пострадалите от наводнението в Бургас през октомври т.г. – 46 000 лева. Парите ще бъдат платени по линия на минимална помощ de minimis. Предстои да бъдат подготвени указания за разпределяне на помощта.
За отпускане на индивидуална държавна помощ на оранжерия за компенсиране на пропуснати доходи вследствие на неблагоприятно климатично събитие – градушка са предвидени близо 300 хиляди лева.
Предоставят се още 5 млн. лева за имунопрофилактика на животните. Парите ще бъдат разпределени по направления, с оглед предоставена информация от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги и покрива до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните.

СПОДЕЛИ