Децата ще бъдат завеждани принудително на училище, ако е необходимо

Всички деца, които не са тръгнали на училище до 20 октомври, ще бъдат завеждани принудително с помощта и на полиция.
Това е предвидено в механизма за обхващане и задържане на децата в училище, който правителството прие преди седмица, а премиерът определи като “магистрала от знание”.

До 20 октомври директорите на училища и началниците на регионалните инспекторати по образование трябва да направят списъци на децата, които предната учебна година са посещавали занятия, но през тази не са се появили в клас.
Още от 31 август обаче ще започнат обиколките за първокласници, които според регистъра на ЕГН-та трябва да ходят на училище, а не са записани въобще.
Екипите, които ще обикалят семействата с деца, за да ги насърчават да ги пуснат на училище, трябва да бъдат сформирани до края на юли.

Това трябва да направят кметовете, а в екипите ще влизат представител на инспектората по образование, човек от “Социално подпомагане”, полицай, представител от детска педагогическа стая и пр.
Ако в продължение на 10 дни екипите не успеят да открият децата на постоянните или настоящите им адреси, техните
имена и данни ще се предават на МВР за издирване.
До 10 август от ГРАО трябва да дадат списъци на кметовете с децата в училищна възраст. До 30 септември и до 20 декември директорите на училища трябва да въведат в електронна система имената и данните на записаните при тях ученици.
На всяко 15-о число от месеца директорите ще докладват на кмета на общината за всеки ученик, който е отсъствал повече от 5 учебни часа през предходния месец. Ще бъдат докладвани и децата от градините, които не са ходили повече от 3 дни. На родителите на тези деца ще бъдат налагани глоби по Закона за училищното и предучилищното образование. Размерът е от 50 до 150 лв.

СПОДЕЛИ